Public Stash
#1_shazam_fan's Stash Category: Shazam Contact User
Publisher Title Issue # Published Issue Info Img
DC Comics Convergence: Shazam (2015) 1A June, 2015 L
DC Comics Convergence: Shazam (2015) 1B June, 2015 Variant Cover L
DC Comics Convergence: Shazam (2015) 2A July, 2015 L
DC Comics Convergence: Shazam (2015) 2B July, 2015 Variant Cover L