Public Stash
2saint69's Stash Category: Shi Contact User
Publisher Title # of Issues
Crusade Shi vs. Tomoe 1
Crusade Shi: Rekishi 1