SEARCH RESULTS
Title Issues Pull List
Azrael (2009-2011)
DC Comics
4
Batman (2016-Present)
DC Comics
17
Batman: Urban Legends
DC Comics
1
Dceased
DC Comics
1
Dceased Dead Planet
DC Comics
1
Dceased Unkillables
DC Comics
1
Edge Of Venomverse
Marvel Comics
2
Flash (2016-2023)
DC Comics
6
Future State: The Next Batman
DC Comics
1
Justice League (2018-2022)
DC Comics
2
Justice League of America (2017-2018)
DC Comics
1
Next Batman Second Son
DC Comics
1
Rorschach (2020-2021)
DC/Black Label
1
Spider-Man 2099 (2015-2017)
Marvel Comics
2
Swamp Thing (2021-2022)
DC Comics
4