SEARCH RESULTS
Title Issues Pull List
1st Issue Special (1975-1976)
DC Comics
1
52 (2006-2007)
DC Comics
1
Action Comics (1938-2011, 2016-Present)
DC Comics
2
Adventure Comics (1938-1983)
DC Comics
2
Amazing Spider-Man (1963-1998)
Marvel Comics
1
Aquaman (1962-1971, 1977-1978)
DC Comics
2
Arkham Manor (2014-2015)
DC Comics
5
Atom (1962-1968)
DC Comics
1
Batman (1940-2011)
DC Comics
12
Batman (2011-2016)
DC Comics
4
Batman: Shadow of the Bat (1992-2000)
DC Comics
1
Catwoman (2011-2016)
DC Comics
1
Crisis on Infinite Earths (1985-1986)
DC Comics
1
Dark Crystal (1983)
Marvel Comics
1
Detective Comics (1937-2011, 2016-Present)
DC Comics
2
Disney Kingdoms: Figment (2014)
Marvel Comics
5
Disney Kingdoms: Seekers of the Weird (2014)
Marvel Comics
6
Future Quest
DC Comics
1
Gotham Academy (2014-2016)
DC Comics
2
Green Arrow (1988-1998)
DC Comics
2
Green Lantern (1990-2004)
DC Comics
1
Justice League (2011-2016)
DC Comics
1
Justice League of America (1960-1987)
DC Comics
5
Justice League of America (2006-2011)
DC Comics
1
Justice League of America (2013-2014)
DC Comics
2
Legion: Secret Origin
DC Comics
2
Multiversity: Pax Americana (2015)
DC Comics
1
New Titans (1988-1996)
DC Comics
1
Nightwing (2016-Present)
DC Comics
1
Nova (1976-1979)
Marvel Comics
2
Red Hood and the Outlaws (2016-Present)
DC Comics
1
Red Hood/Arsenal (2015-2016)
DC Comics
1
Scooby Apocalypse and Hanna-Barbera Preview Edition
DC Comics
1
Star Trek (1967-1979)
Gold Key Comics
2
Star Trek/Legion of Super-Heroes
IDW Publishing/DC Comics
6
Starfire (2015-2016)
DC Comics
1
Suicide Squad (2011-2014)
DC Comics
1
Super Team Family (1975-1978)
DC Comics
1
Superman (1939-1986, 2006-2011)
DC Comics
1
Superman (2011-2016)
DC Comics
1
Talon (2012-2014)
DC Comics
1
Teen Titans (1966-1978)
DC Comics
1
Teen Titans (2011-2014)
DC Comics
1
Warlord (1976-1988)
DC Comics
11
Warlord (1992)
DC Comics
6